Interesseret i at være frontløber på grøn, fleksibel og delevenlig mobilitet?

I Rejsepunkt er vi interesseret i by- og landkommuner, der ønsker at gøre det lettere for borgerne at tilvælge grøn, delevenlig og fleksibel transport. Vi tror på, at en udvidelse af de eksisterende kollektive transportløsninger vil være til stor gavn, ikke kun for borgere, men også optimere den økonomi, kommunen årligt bruger på kollektiv transport.

Rejsepunkt

Styrk mobiliteten og de grønne transportvalg, og gør din kommune mere attraktiv for borgere og virksomheder

Både de enkelte borgere, lokalsamfundet, virksomheder og uddannelsesinstitutioner får glæde af et styrket transportnetværk med mere fleksible, delevenlige og grønne transportmuligheder. Rejsepunkt kan bidrage til at tiltrække nye beboere af den yngre generation, gæster, turister og medarbejdere til lokale virksomheder. Derudover åbner vores samkørselsløsning nye døre for fællesskaber i lokalsamfundet.

 • Bus
 • Tog
 • Delecykel
 • Samkørsel
 • Delebil
 • Lejebil
Sådan samarbejder vi med kommuner

Lad os sammen styrke den kollektive mobilitet i din kommune. 
Vi tilpasser hvert enkelt Rejsepunkt til behovet hos den enkelte kommune

Sæt visionen. Hvor skaber vi værdi for borgerne?

I samarbejde med kommunen, vurderer vi behovet for transportmuligheder ved det enkelte Rejsepunkt. Hvor giver det fx mening at have delebiler eller delecykler? Hvor kan vi skabe mest mulig værdi for borgerne? Eksempelvis ved at busstoppesteder omdannes til Rejsepunkter.

Tilpas den politiske og økonomiske ramme

Vi tilpasser Rejsepunkt til kommunens individuelle behov ift. prissætning, etablering og udrulningsplan. Herfra besluttes opsætning af Rejsepunkter i kommunen, ud fra fastlagte kriterier og lokale forhold.

Optimer rutenet og gør den kollektive transport bedre

Sammen undersøger vi, hvordan Rejsepunkt kan forbedre den kollektive transport. Hvilke ruter kan optimeres? Hvordan udrulles samkørsel til borgerne? Hvor er der størst behov for flest delecykler og delebiler? Hvordan opnås der stærke økonomiske resultater hurtigst muligt?

Involver borgere, institutioner og virksomheder

Vi involverer borgere i projektgrupper, deltager på borgermøder, og indgår i dialog med kommunens lokale virksomheder og uddannelsessteder for at forstå behovet, tilpasse mulighederne, og skræddersy Rejsepunkt til jeres kommune, virksomheder og borgere.

Etablering, marketing og kommunikation

Vi sørger for den optimale udrulning af Rejsepunkt til kommunens borgere for at sikre maksimalt brug af de enkelte Rejsepunkter og Rejsepunkt app'en. Herunder også udarbejdelse af kommunikations- og marketingmaterialer. En simpel og nem løsning, der kræver begrænsede ressourcer fra kommunen. 

Tre kommuner bliver innovationskommuner for etablering af de første Rejsepunkter i 2025

Vi har indgået aftaler med tre kommuner, der bliver de første i landet til at tage Rejsepunkt i brug i 2025. Der pågår i øjeblikket dialog med mange kommuner, staten og EU om antal og lokation for placering af Rejsepunkter, så vi sikrer den optimale dækning på tværs af landet.

Er du interesseret i at få Rejsepunkt til din kommune?

 • Rejsepunkt
 • Rejsepunkt
 • Rejsepunkt

  Rejsepunkt
 • Woman entering a car

Kontakt

Vil du høre mere om Rejsepunkt 
i din kommune?

Hvordan kan Rejsepunkt etablere sig i din kommune til gavn for borgere, eksisterende virksomheder og lokalsamfund? 

Dowload pressemateriale
Rejsepunkt © 2024
Privatlivspolitik
footer-background-noise